14 maart 2024, Gent

Communitymanagement. Dood van de vrijwilliger? Lang leve de vrijwillige bijdrage! (volzet)

2022: De samenleving staat bol van vrijwilligheid. Recente bevragingen én de voorbije jaren tonen aan dat burgers zich meer dan ooit engageren. 

De structuur en de cultuur waarbinnen burgers zich willen engageren begint zich duidelijker en duidelijker af te tekenen. Deze staan veelal haaks op de structuur en de cultuur die we kennen en nog meedragen uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000. Raden, afvaardigingsstructuren, allesdoende bestuursleden, thema’s en inhouden bepaald door koepels, … Het moeten verhalen worden uit het verleden.

Wanneer we nog een verhaal willen schrijven in 2030 dan moeten we disruptief durven denken. We moeten niet voortbouwen op bestaande gewoontes, maar we moeten totaal andere gewoontes, structuren en culturen ontwikkelen. Niet enkel op vlak van vrijwilligers, maar ook op vlak van vrijwilligersondersteuning.

Na 10 jaar focus op dit thema brengt Vrijwilligerswerkwerkt een visie op de komende 10 jaar. Een visie gebaseerd op 101 begeleidingstrajecten in de meest diverse sectoren van het vrijwilligerswerk.

Koen Vermeulen neemt je op een luchtige en frisse manier mee in 4 nieuwe discours op vlak vrijwilligheid. 

Over Koen Vermeulen

Koen Vermeulen startte in 1990 als vrijwilliger. Na een opleiding Maatschappelijk Werk

Opleiding en Social profit management is hij sinds 1996 beroepshalve actief als organisator van vrijwilligerswerk. Sinds 2009 is hij actief als consultant/trainer vrijwilligersbeleid

Hij startte in 2011 de vennootschap Vrijwilligerswerkwerkt. Sindsdien verbindt Koen in ‘de job van zijn leven’ een snel groeiende groep medewerkers rond de passies ‘vrijwilligers’ en ‘verbinding’.

Andere inspiratiesessies