15 maart 2022, Vooruit, Gent

Een diversiteitsplan voor jouw organisatie?

Case door Katelijne Moreel (publiq)

Hoe werk je nu echt aan meer diversiteit, in alle hoeken en kanten van de organisatie? Hoe zorg je voor meer variatie tussen de medewerkers van jouw organisatie? Hoe zorg je voor meer diversiteit bij de partners met wie je samenwerkt? En een diverser publiek dat gebruik maakt van je producten en diensten?

Meer diversiteit is een bewuste keuze: je denk erover na en je moet er actief werk van maken.

publiq – gespecialiseerd in de communicatie van een publiek vrijetijdsaanbod – startte daarom een traject op dat leidde tot een masterplan diversiteit. Hoe pakten ze dit aan? Hoe ver staan ze? Wat levert het op? Wat kan jij leren uit deze ervaringen?

Katelijne Morreel vertelt hoe publiq dat masterplan diversiteit uitwerkte en uitvoert. Ze wisselt haar bevindingen en ervaringen uit met jou.

 Over Katelijne Morreel

Katelijne Morreel is directeur publieksontwikkeling van publiq. Als master in de culturele agogiek werkte Katelijne in diverse functies bij publiq.

Haar expertise ligt voornamelijk in strategie-ontwikkeling, doelgroepenwerking en stakeholdermanagement. Ze heeft een hart voor het publiek, en vooral, voor het niet-publiek.

Andere inspiratiesessies