15 maart 2022, Vooruit, Gent

Futureproof leren in 7 stappen

Case door Ulrich Petre (VDAB)

Onder invloed van de coronacrisis vindt er in onze samenleving een digitale versnelling plaats. Mensen kopen vaker online en digitale tools als Zoom en Google Meet zijn enorm populair. 

De meeste social-profitorganisaties zijn zich goed bewust van het belang van bijscholing en de nood aan nieuwe competenties. Maar hoe begin je daar in de praktijk aan?

Op Binnenkoppers legt Ulrich uit hoe je in zeven stappen tot een futureproof leermodel komt.. Iedere stap illustreert hij aan de hand van cases binnen VDAB.

Wie is Ulrich Petre?

Ulrich werkt al meer dan 15 jaar in de ICT- en telecomsector. Sinds 2016 werkt hij als vakexpert ICT & digitalisering bij VDAB, waar hij het opleidingsaanbod op het vlak van digitale vaardigheden actualiseert.

Hij pleit ervoor dat organisaties, overheden, het onderwijs en alle burgers een digitale mindset ontwikkelen om deel te nemen aan een digitale(re) samenleving.

Andere inspiratiesessies