14 maart 2024, Gent

Intersectoraal samenwerken

Intersectoraal samenwerken is niet meer weg te denken binnen het brede domein van sociaal beleid. Het laat ons toe om bruggen te bouwen tussen sectoren, beleidsdomeinen of beroepsgroepen en om de kwaliteit van onze activiteiten of dienst- en hulpverlening te verhogen. 

Maar dat betekent uiteraard niet dat die vele voordelen ons in de praktijk zomaar komen aangevlogen. Elke samenwerking ontwikkelt een eigen dynamiek en brengt vaak heel uiteenlopende belangen, visies en verwachtingen aan de oppervlakte. Het vormt tegelijk de kracht én een mogelijke valkuil voor het uitbouwen van een effectieve samenwerking.

Hoe bepaal je welk soort samenwerking nodig is? Hoe kun je bouwen aan vertrouwen tussen partners? Hoe zorgen we voor sturing of coördinatie binnen een samenwerkingsverband? En hoe realiseer je ook je eigen doelstellingen als organisatie binnen een samenwerking? Je komt het allemaal te weten in deze inspirerende talk. 

Over Joris De Corte

Joris De Corte is doctor in het Sociaal Werk en gastprofessor aan de UGent en doceert vakken rond sociaal beleid en intersectorale samenwerking. Met zijn adviesbureau ‘Over de Muur’ bouwt hij sinds begin 2022 mee aan de brug tussen wetenschap en praktijk.

De ambitie is om elke samenwerking sterker te maken. Over de Muur biedt hiervoor vormingen aan en vervult het een strategische rol als klankbord bij de opstart en evaluatie of bijsturing van samenwerkingsverbanden tussen koepels, beroepsfederaties, actiegroepen, lokale besturen …

Andere inspiratiesessies