15 maart 2022, Vooruit, Gent

Vrijwilligerswerk werkt, maar anders

Lezing door Koen Vermeulen (Vrijwilligerswerkwerkt)

Elk jaar sluiten duizenden vrijwilligers zich aan bij nieuwe/vernieuwde initiatieven waar ze vanuit passie bijdragen.

Daarnaast leeft in vele verenigingen de perceptie dat burgers steeds moeilijker te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een duurzaam engagement. Is dat een contradictie?

De connectie ligt in de realiteit dat er zich anno 2021 een enorm vrijetijdsaanbod uitrolt, waarvan vrijwilligerswerk een onderdeel is. Mensen gaan op zoek naar plaatsen waar ze zich goed voelen om aan vrijwilligerswerk te doen. En dit vrijwilligers landschap groeit elk jaar. 

Organisaties die vrijwilligers willen aantrekken en behouden moeten meer dan ooit nadenken over de wijze waarop zij dit vorm kunnen én willen geven. Mensen op een toekomstgerichte manier betrekken, vormt hierbij de basis.

Op Binnenkoppers neemt Koen Vermeulen jullie mee in een toekomst waarbij verbinding ontstaat tussen de verschillende stakeholders van een vrijwilligersvereniging.

Wie is Koen Vermeulen?

Koen Vermeulen is stichter en bezieler van Vrijwilligerswerkwerkt. Samen met een team van 10 medewerkers ondersteunt hij de meest diverse vrijwilligersorganisaties in de diverse sectoren waar vrijwilligers participeren.

Koen maakt al 4 jaar deel uit van het projectteam binnen ‘Clubgrade‘, een pilootproject van Kabinet Sport dat werkt aan het beleidsvoerend vermogen van sportclubs. 

Vrijwilligerswerkwerkt werkt met vrijwilligersorganisaties aan leadership, goesting, beleid en organisatie ontwikkeling.

Andere inspiratiesessies