16 maart 2023, Zebrastraat, Gent

Inschrijvingsreglement

Facturatie en betaling

 • De enige manier om in te schrijven voor de inspiratiedag Binnenkoppers is via binnenkoppers.be. Je ontvangt dan automatisch een bevestiging van je inschrijving in je mailbox.
 • Facturatiegegevens en/of bestelbonnen kunnen bij de online inschrijving toegevoegd worden, of gemaild worden naar info@kortom.be, tot en met de dag van de activiteit. Kortomleden kunnen hun inschrijving aanpassen via hun Kortomprofiel op Kortom.be. 
 • De factuur maken we op eind februari, conform de facturatiegegevens die ons gestuurd worden.
 • Elke factuur moet ten laatste op de vermelde vervaldatum (30 dagen na de factuurdatum) betaald worden.
 • Als deze termijn niet gerespecteerd wordt, sturen we je een eerste betalingsherinnering per mail. Wanneer dan nog geen betaling volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 25 euro aanmaningskosten.
 • Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op Kortom, ook bij annulatie van de vorming.

Deelname annuleren

 • Een annulatie is enkel geldig via mail naar info@kortom.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.
 • Je kan kosteloos annuleren tot en met één week voor de aanvang van de inspiratiedag. Annuleer je na deze datum, dan ben je het volledige deelnamegeld verschuldigd.
 • Een collega sturen in jouw plaats kan uiteraard en is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via mail.
 • Een annulatie met doktersattest geeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld.
 • Ben je ingeschreven maar kan je zelf niet komen? Elke ingeschrevene heeft het recht om achteraf de documentatie van de vorming digitaal op te vragen via info@kortom.be.

Annulatie of wijziging door Kortom

De initiatiefnemers kunnen beslissen om de activiteit niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. We sturen in dat geval uiteraard geen factuur.

De initiatiefnemers kunnen ook wegens organisatorische redenen beslissen om het event te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De deelnemer wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

Privacy en jouw gegevens

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). Hieronder geven we een overzicht van welke informatie wij precies bijhouden en wat we ermee doen. Heb je hierover vragen? Wil je geschrapt worden uit onze databank? Stuur ons zeker een mail en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, steeds met het nodige respect voor de GDPR (Verordening EU 2016/679) en alle andere relevante wettelijke bepalingen.

Zo delen we deelnemerslijsten niet digitaal met de deelnemers tijdens de inspiratiedag . Enkel op congressen en grote studiedagen vind je op papier de deelnemerslijst (naam, organisatie en keuzesessies). Dat hoort bij de service die we jou aanbieden als dienstverlening. Heb je vragen hierover, mail gerust naar info@binnenkoppers.be.

Deelnemerslijsten met beperkte gegevens (geen contactgegevens) worden gedeeld met de partners, met de uitdrukkelijke vermelding dat ze enkel gebruikt mogen worden in het kader van dit evenement.

Er worden tijdens de inspiratiedag sfeerfoto’s genomen die we delen op de sociale media van Kortom (Facebook en Instagram) en gebruiken voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan je te allen tijde weigeren. Mail naar info@binnenkoppers.be.

Opmerkingen, tips of klachten?

Heb je in de tussentijd een opmerking of tip over ons privacybeleid, laat het ons dan even weten op info@binnenkoppers.be. Je kan ten allen tijde via deze weg ook jouw gegevens opvragen, en vragen om deze te wijzigen of te verwijderen.