13 maart 2025 – Provinciehuis Leuven

Hoe communiceer je verbindend als leider? (volzet)

Hoe zorg je met verbindend leiderschap voor meer veiligheid, maturiteit en efficiëntie in je team? In deze sessie krijg je aan de hand van praktijkvoorbeelden een inkijk in hoe verbindende communicatie je leiderschap authentieker en krachtiger kan maken.

Ben je je bewust van welke waarden jouw organisatie drijven? Wat beïnvloedt jouw persoonlijke keuzes en gedrag? En kun je luisteren naar de behoeften van elke medewerker? Door de onderliggende behoeften die ons gedrag sturen, bloot te leggen, kun je met meer helderheid en kracht handelen, eerlijk spreken in uitdagende situaties en een vruchtbare basis leggen voor de ontwikkeling van individuen en teams.

Over Els Lauriks:

Els, voormalig leidinggevende in de non-profit, legt nu de focus op verbinding bij Strategies & Leaders. Ze combineert expertise in management en strategie met de ondersteuning van teams om te groeien en te bloeien vanuit hun krachten en talenten. Els richt zich op de verbinding tussen de harde aspecten van organisaties en de zachte aspecten zoals leiderschap en cultuur.”

Andere inspiratiesessies